Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

In de raadsvergadering van 7 juli 2021 is de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2021 was daarna nul.
Na de 2 e kwartaalrapportage bedraagt de uitkomst €6,8 miljoen voordelig. Dit als gevolg van de autonome ontwikkelingen die met algemene middelen worden verrekend. In het volgend hoofdstuk is hiervan een opsomming weergegeven.

Het voordeel in de 2 e kwartaalrapportage ad €6,8 miljoen wordt gestort in de generieke weerstandsreserve en bij de begroting 2022 gebruikt voor dekking eenmalig nieuw beleid in 2022-2025. Voor het opvangen van autonome nadelen in het jaar 2021 is er nog een stelpost autonome ontwikkelingen beschikbaar van €1 miljoen.