Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

In de 2e kwartaalrapportage 2021 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2021 genoemd op basis van autonome ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Met betrekking tot de corona worden de financiële gevolgen belicht en wordt inzicht gegeven in de nog beschikbare budgetten.